Arbeidsongeschiktheid

Kootstra Rijpkema Advocaten & Mediators: experts in arbeidsongeschiktheid.

Bent u arbeidsongeschikt geraakt? Wil de bedrijfsarts dat u weer (gedeeltelijk) aan het werk gaat terwijl u daar (nog) niet toe in staat bent? Dreigt ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid? Wordt uw Ziektewet-uitkering beëindigd na een Eerstejaars Ziektewetbeoordeling? Wordt u een WIA-uitkering geweigerd door het UWV of is deze beëindigd? Of heeft u vragen over andere zaken die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Als ziekte langer aanhoudt of zelfs chronisch wordt, kunnen conflicten ontstaan door tegenstrijdige belangen. Mogelijk wordt u geconfronteerd met (voor)oordelen die uw toekomst onzeker maken. U krijgt met verschillende personen en instanties te maken zoals uw eigen behandelaar(s), bedrijfsarts, casemanager, re-integratiebureau, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige met soms tegenstrijdige opvattingen. U wilt – voor zover mogelijk – graag weer uw eigen of ander passend werk doen, maar er is meer hersteltijd nodig of vereiste aanpassingen op de werkvloer laten op zich wachten.

In dit – soms eenzame – proces kunnen wij u vroegtijdig coachen en, indien nodig, juridisch bijstaan in een conflict met de werkgever of het UWV als u van een Ziektewet- of (gedeeltelijke) WIA-uitkering afhankelijk bent geworden.

Aansprakelijkheid van de werkgever

Heeft u een ongeval gekregen tijdens de uitoefening van uw werk? Bent u ziek geworden door uw werk(omstandigheden)? Wilt u weten of uw werkgever aansprakelijk is voor de schade door uw (dienst)ongeval of beroepsziekte? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Dat geldt ook voor ambtenaren die te maken krijgen met een beroepsincident.

Op het werk kan u een ongeluk overkomen met ernstig en blijvend letsel en daardoor schade. Ook kunt u (chronisch) ziek worden door slechte werkomstandigheden. In dat geval is vaak niet meteen duidelijk of uw ziekte door uw werk is veroorzaakt. Op uw werk bent u voor uw veiligheid en gezondheid afhankelijk van uw werkgever die een zorgplicht voor u heeft. Als het toch mis gaat is het de vraag of uw werkgever voldoende heeft gedaan om een ongeluk of beroepsziekte te voorkomen. Indien uw werkgever of diens verzekeraar geen verantwoordelijkheid neemt voor wat u door of tijdens uw werk is overkomen dan kunnen wij u adviseren over uw rechtspositie. Wij kunnen vervolgens u vertegenwoordigen in het contact met uw werkgever of diens verzekeraar en zo nodig een procedure starten om de aansprakelijkheid erkend te krijgen en uw schade vergoed.