Tarieven

Ons uurtarief bedraagt € 180,– excl. BTW. Wij rekenen geen opslag voor de kantoorkosten. Deze zijn in het uurtarief begrepen.

Van dit tarief kan in overleg met de advocaat in bijzondere gevallen worden afgeweken.

Gefinancierde rechtsbijstand

Wanneer uw inkomen en vermogen lager is dan de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde grenzen, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. De kosten van rechtsbijstand worden in dat geval door de overheid betaald. U betaalt dan een eigen bijdrage, die vastgesteld wordt aan de hand van de hoogte van uw inkomen.

Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hoe hoog uw eigen bijdrage is, kunt u checken op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org