Leo Rijpkema

leoPartner van Kootstra Rijpkema Advocatuur & Mediation

“Als vakinhoudelijk zeer ervaren en gespecialiseerd jurist treed ik op in kwesties tussen werknemers en werkgevers. Vaak gaat het in deze zaken over behoud of verbetering van arbeidsrelatie, maar ook regelmatig over ontslag. Mijn rol is te zoeken naar redelijke oplossingen zonder juridisering en procedures. Daarbij maak ik gebruik van bestaande goodwill of ik creëer die.

Mijn werk bestaat uit juridische coaching, het maken van analyses en het voorstellen van oplossingen. Als de cliënt zelf veel kan oplossen, fungeer ik als achterwacht. Anders treed ik zelf op als onderhandelaar namens de cliënt.

De meeste onderhandelingspartners in Noord-Nederland zijn mij bekend; omgekeerd kennen zij mij ook en werken zij graag met mij samen. In onderhandelingssituaties komen mijn kwaliteiten dan ook het beste tot hun recht.

Als registermediator werk ik vanuit de overtuiging dat in goede verstandhouding afspraken maken meer oplevert dan claims en conflicten.”

CV in het kort

  • Nederlands Recht aan de Universiteit van Groningen

  • Advocaat sinds 1977 tot 1 juli 2023

  • Mediator sinds 2000

  • Gespecialiseerd in ambtenarenrecht en arbeidsrecht
  • Als registermediator aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
  • Lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)

  • Lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN)

  • Lid van de Vereniging Mediators Overheid (VMO)