Leo Rijpkema

leoPartner van Kootstra Rijpkema Advocaten & Mediators

“Als vakinhoudelijk zeer ervaren en gespecialiseerd advocaat treed ik bij voorkeur op voor werknemers en dan met name voor ambtenaren en onderwijskrachten. Vaak gaat het in deze zaken over behoud of verbetering van relatie, maar ook regelmatig over ontslag. Mijn rol is te zoeken naar redelijke oplossingen zonder juridisering en procedures. Daarbij maak ik gebruik van bestaande goodwill of ik creëer die.

Mijn werkt bestaat voornamelijk uit juridische coaching, het maken van analyses en het voorstellen van oplossingen. Als de cliënt zelf veel kan oplossen, fungeer ik als een achterwacht. In een groot deel van de gevallen treed ik zelf op als onderhandelaar namens de cliënt.

De meeste onderhandelingspartners in Noord-Nederlands zijn mij bekend; omgekeerd kennen zij mij ook en werken zij graag met mij samen. In onderhandelingssituaties komen mijn kwaliteiten als advocaat en mediator dan ook het beste tot hun recht.

Als registermediator werk ik in hetzelfde veld en vanuit de overtuiging, dat in goede verstandhouding afspraken maken meer oplevert dan claims en conflicten.”

CV in het kort

  • Nederlands Recht aan de Universiteit van Groningen

  • Advocaat sinds 1977

  • Tot 1 januari 2011 partner Rijpkema Van der Veen Advocaten & Mediators
  •  Tot 1 januari 2016 partner Martini Advocaten & Mediators
  • Gespecialiseerd in ambtenarenrecht en arbeidsrecht
  • Als registermediator aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

  • Als enige advocaat in de drie noordelijke provincies gespecialiseerd in het oorlogsgetroffenenrecht

  • Lid van de Vereniging van Arbeidsadvocaten Nederland (VAAN)

  • Lid van Vereniging Noordelijke Arbeidsrecht Advocaten (VNAA)

  • Lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)