Ronald van der Horn

In aanvulling op de specialisaties van Ageeth Kootstra en Leo Rijpkema richt ik mij op rechtshulp bij arbeidsongeschiktheid. Ook uit eigen ervaring weet ik wat er na een ongeval of ziekte ongevraagd op uw pad komt. Om die reden ben ik, na jarenlang bij de overheid en in de rechtspraak te hebben gewerkt, advocaat geworden.

Door ervaring met zaken in zowel het arbeids-/ambtenarenrecht als het socialezekerheidsrecht kan ik u tijdens uw arbeidsongeschiktheid in civiele én bestuursrechtelijke conflicten deskundig bijstaan, zodat u maar met één rechtshulpverlener te maken krijgt. Vanwege mijn brede werkervaring op de rechtbank kan ik u ook bijstaan wanneer u op of door het werk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geworden, maar de werkgever of diens verzekeraar daarvoor geen verantwoordelijkheid neemt.

Ik werk oplossingsgericht, voorkom (verdere) escalatie en heb oog voor de lange termijn. Wanneer nodig ben ik vasthoudend om uw rechten veilig te stellen en te doen wat nodig is om uw baan en/of uitkering te behouden.”

Cv in het kort:

  • Nederlands recht aan de Universiteit van Groningen, afgestudeerd in 1997.
  • Ruim 10 jaar als (senior) beslismedewerker en procesvertegenwoordiger bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gewerkt.
  • Tot september 2018 werkzaam geweest bij de rechtbank Noord-Nederland als rechterlijk ambtenaar in opleiding.
  • Advocaat sinds 2019.

Ronald van der Horn - 1